fbpx

Стурктуриране на инвестиции

Постигнete инвестиционните си цели

Структурирането на инвестиционни жилищни имоти е многостъпков процес, с редица подвижни части, но в основата му всичко се свежда до три основни фази: придобиване на недвижим имот, превръщането му в инвестиционен имот и извличането на доходи от него - пасивни доходи и реализиране на еднократна печалба при продажбата му. 


Алциона 1, специализира в следните процеси:

Планиране

Изграждане на цялостна стратегия за придобиване и финансиране на инвестиционен имот, спрямо изисквания на инвеститора

Таргетиране на имоти

Изграждането на списък с потенциални таргет имоти, които отговарят на инвестиционните изисквания

Анализиране

Финансово-правен дю дилиджънс, с цел отсяване на най-добрите инвестиционни възможности

Заключване на сделка

Договаряне на най-добрите условия, заключване на сделката на ниво предварителен договор

Придобиване

Придвижване на сделката, през отделните административни стъпки, до промяна на собствеността и влизане във владение


Изграждане на актив

Преминаването на имота през отделните стъпки, за да стане инвестиционен актив - вътрешен дизайн, строително/довършителни дейности, оборудване и обзавеждане

Маркетинг

Промотиране на имота, изграждане на списък от таргет наематели, отсяване и финално договаряне с наематели

Управление

Динамичен процес, при който се цели пълна заетост на имота, максимална удовлетвореност на наемателя и цялостно администриране на инвестицията

Продажба

Изграждане на изходяща стратегия и ефективни процеси, за да се гарантира максималната сума при реализирането (продажбата) на инвестицията 

Вярваме, че благодарение на нашия опит може да ви отместим в един, няколко или всички аспекти, по придобиването и управлението на инвестиционни имоти. С други думи ние предоставяме време, а за вас остава да берете плодовете от инвестицията ви.


Изградили сме следните 3 пакета:


Придобиване/Продажба на имот е за онези от вас, които искате да си спестите времето в огледи, преговори и нерви свързани с процеса по придобиването и продажбата на имоти.


 Ще ви помогнем, като изградим цялостен план за придобиване на онези имот/и, които отговарят напълно на вашите инвестиционни изисквания за наемна и капиталова печалба. Ще изградим списък с таргет имоти спрямо техния потенциал за отдаване под наем (краткосрочен, дългосрочен или микс), както и на базата на скритият им потенциал, който допълнително ще вдигне стойността на инвестицията. Ще структурираме финансирането на сделката с цел ефективното разпределение на собствени и заемни средства, за да се постигне оптималното отношение между доходността и риска.

 

Ще водим преговори, за да защитим максимално вашите интереси и ще сме с вас през всички етапи от момента на предварителния договор до финализиране на сделката.


Изграждане на инвестиционен актив е за онези от вас, които желаят да притежават инвестиционен имот, но все още не разполагат с нужния опит, за да трансформират един имот в инвестиционен актив.


Работим с професионалисти, които ще имат способността да превърнат и най-невзрачния имот в имот със стилен и функционален дизайн. Вътрешната атмосфера е основния фактор, който разграничава чудесния от посредствения имот. А партньорството ни с професионалисти в строително-довършителните дейности, е онази движеща сила, която ще материализира дизайна. След това остава обзавеждането и оборудването, което ще превърне имота в инвестиционен актив. 


Този пакет може да се интегрира с предходния, т.е. ако вие разполагате с определена сума пари, ние ще ви помогнем в придобиването и изграждането на инвестиционен имот, като по този начин ще ви спестим време и усилия.

 

Управление на инвестиционен актив е за онези от вас, които разполагате с ограничено време или не разполагате с нужните умения, за да изградите ефективни процеси, с които да управлявате вашите имоти.

Можете да ни делегирате цялостното управление на вашия имот, а срещу това, ние поемаме грижата да ви предоставим максимална заетост на имота ви. Без значение дали имотът е насочен към краткосрочни или дългосрочни наеми, ние ще изградим маркетинг план за неговата пълна заетост. Ще поемем грижите по поддръжката и осигуряване на майстори за отстраняване на повреди и ремонти. Ще сме на разположение на наемателите, за всякакви въпроси. Ще следим за правилното отчитане и цялостната администрация на вашия актив. 


Умело управляван актив е онзи, който може да гарантира паричния поток на своя инвеститор и успоредно с това да води до увеличение на стойността на инвестицията.

Придобиване/Продажба на имот

Ако искате да си спестите време и усилия, ние ще ви помогнем при планиране на инвестиционната стратегия: финансово-правен дю дилиджънс, инвестиционна оценка, финансиране, посредничество при преговори, заключване и придвижване на сделката до финалния етап, както и изграждане на изходяща стратегия

Управление на инвестиционен актив

Ако разполагате с ограничено време, ние ще ви помогнем като осигурим пълна заетост на имота, активна комуникация и максимална удовлетвореност на наемателите, правилното отчитане и цялостната администрация на имота, за да се гарантира увеличение на стойността на инвестицията през годините